• NAŠA ŠKOLA

  • Nech je škola miesto, kde získavame vedomosti, ale rastieme ľudsky aj duchovne
  • PATRÓN ŠKOLY

  • Nech nám svätý Bazil Veľký pomáha vzrastať v múdrosti a láske k ľuďom
  • ŽIVOT NA ŠKOLE

  • Škola sú aj súťaže a aktivity, ktoré nás spájajú a otvárajú nové možnosti
  • Zvonenia

   Nedeľa 3. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje